Kontakt

Školní jídelna Pacov

Adresa: Za Branou 1185, 395 01 Pacov
Tel.: 565 442 192
Kontaktní osoba: Věra Dvořáčková, ředitelka ŠJ
E-mail: sj.pacov@tiscali.cz