Karanténa a odhlášení obědů

Informace o třídách, které jsou v karanténě a uzavřené pro prezenční docházku čerpáme z webu Základní školy Pacov.

Aktuálně – distanční výuka:

  • Momentálně nejsou žádné třídy v karanténě.

Žádáme proto strávníky a rodiče, aby odhlášky prováděli přes online systém dle potřeb a nebo volali školní jídelnu  – 565 442 192 –  nikoliv Základní školu Pacov, abychom se na případných odhláškách mohli domluvit.

Přejeme všem hodně zdraví.

Zahájení školního roku 2021/2022

Dospělým osobám (kromě zaměstnanců školní jídelny, Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov) je vstup do školní jídelny zakázán. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19.

Vstup do budovy školní jídelny

Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami. Každá osoba je povinna si při vstupu do jídelny zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření vlády. Žáci do 15 let roušky, od 15 let respirátory.

Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, dále použije dezinfekci na ruce a dodržuje rozestupy nejméně 1,5 metru.

Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně. Je nutné dodržovat zvýšenou měrou základní hygienická pravidla.

Roušku si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.

Polévku, hlavní jídlo, skleničku na pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Platí do odvolání dle nařízení vlády.

Po dobu mimořádného opatření se obědy do donesených jídlonosičů i jiných nádob nebudou z hygienických důvodu vydávat. Oběd je možno do 8.00 odhlásit.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče a zákonné zástupce strávníků pro nový školní rok 2021/2022

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nutné vyplnit jak přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance povolení k inkasu. Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího strávníka, je potřeba pouze navýšit finanční limit v bance.

Vyplněnou přihlášku společně s potvrzením od banky – povolením k inkasu, přineste osobně do
kanceláře školní jídelny. Zde si zároveň zakoupíte čip (60 Kč) a obdržíte přihlašovací údaje
k přihlašování a odhlašování obědů přes Online systém.

Přihlášku ke stravování, další informace a povolení k inkasu do banky je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Tyto informace jsou určené i pro nově příchozí strávníky Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov. Pro stávající strávníky zůstává vše v platnosti jako doposud.

Soubory ke stažení:

Cena obědů pro strávníky od 1. září 2020

Školní jídelna dává tímto na vědomí, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2020 mění cena oběda pro žáky.

  • Kategorie 7 až 10 let: 31 Kč (bylo 28 Kč)
  • Kategorie 11 až 14 let: 33 Kč (bylo 30 Kč)
  • Kategorie 15 a více let: 34 Kč (bylo 31 Kč)

Internetové objednávky a odhlášky – aktualizace

Od pátku 7. září 2018 je spuštěno objednávání a odhlašování obědů přes internet.

Důležitá pro všechny strávníky je ikona – i-STRAVNÉ – program pro odhlašovaní a volbu stravy.

Každý strávník obdrží přístupová hesla, která bude používat pro přihlášení do systému, tato hesla pečlivě uschovat.

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášený oběd č. 1. Kdo bude chtít zvolit oběd č. 2 musí si jej navolit dva pracovní dny dopředu do 14.00 hodin. Kdo bude chtít oběd odhlásit – také do 14.00 hodin stávajícího dne na další den a dále. Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem – uložit změny ve výběru.

Velmi důležité je nosit čip, aby u výdejního okénka bylo ihned patrno, zda má strávník zvolen oběd číslo 1 nebo 2. Pokud čip zapomene, musí do kanceláře ŠJ pro náhradní doklad s vyznačením oběd č. 1 nebo 2.

Pokud je strávník nemocen, může provést odhlášku ráno do 8.00 hodin stávající dne. Další dny je nutné oběd odhlásit – není již dotovaný.

Dále lze na odhlášku na další den používat terminál přímo v jídelně jako doposud.

Nově je zpřístupněn i terminál na odhlášky a změnu jídla na chodbě před školní jídelnou (vedle vstupních dveří do školních dílen). Zde strávník přihlašovací hesla nepotřebuje, pouze přiloží čip na snímač – dle návodu.

Od 14.00 hodin do 14.30 hodin je pauza pro zpracování dat a program Stravné nefunguje.

Stručný návod:
1. Najet na ikonu i-STRAVNÉ (vpravo na obrazovce)
2. Zadat heslo a přihlásit se do systému
3. Zvolit požadovaný úkon (např. odhlášení a objednání jídla)
4. Vybrat požadovanou volbu (např. odhlášku, výběr jídla 1 nebo 2) – každou volbu nutno potvrdit – uložit změny ve výběru

 

Návod k použití systému i-STRAVNÉ

Sdělení pro rodiče strávníků a pro strávníky:

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2017 mění cena oběda pro žáky.

  • Kategorie 7–10 let – bylo 24 Kč, nyní 26 Kč
  • Kategorie 11–14 let – bylo 26 Kč, nyní 28 Kč
  • Kategorie 15 a více let – bylo 28 Kč), nyní 29 Kč

Změna výše zálohy na obědy

Vzhledem k navýšení nákladů na potraviny se pro školní rok 2017/2018 mění výše vybírané zálohy z původních 550 Kč na 600 Kč.