Zahájení školního roku 2021/2022

Dospělým osobám (kromě zaměstnanců školní jídelny, Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov) je vstup do školní jídelny zakázán. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19.

Vstup do budovy školní jídelny

Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami. Každá osoba je povinna si při vstupu do jídelny zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření vlády. Žáci do 15 let roušky, od 15 let respirátory.

Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, dále použije dezinfekci na ruce a dodržuje rozestupy nejméně 1,5 metru.

Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně. Je nutné dodržovat zvýšenou měrou základní hygienická pravidla.

Roušku si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.

Polévku, hlavní jídlo, skleničku na pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Platí do odvolání dle nařízení vlády.

Po dobu mimořádného opatření se obědy do donesených jídlonosičů i jiných nádob nebudou z hygienických důvodu vydávat. Oběd je možno do 8.00 odhlásit.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče a zákonné zástupce budoucích prvňáčků pro nový školní rok 2021/2022

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nutné vyplnit jak přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance povolení k inkasu. Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího prvňáčka, je potřeba pouze navýšit finanční limit v bance.

Vyplněnou přihlášku společně s potvrzením od banky – povolením k inkasu, přineste osobně do
kanceláře školní jídelny. Zde si zároveň zakoupíte čip (60 Kč) a obdržíte přihlašovací údaje
k přihlašování a odhlašování obědů přes Online systém.

Přihlášku ke stravování, další informace a povolení k inkasu do banky je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Vyplněné přihlášky můžete odevzdávat do 9. července 2021, dále pak od 23. srpna 2021.

Tyto informace jsou určené i pro nově příchozí strávníky Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov. Pro stávající strávníky zůstává vše v platnosti jako doposud.

Soubory ke stažení:

Provoz školní jídelny od pondělí 17. května 2021

Od 1. června 2021 mají všichni žáci základní školy a studenti gymnázia obědy již přihlášené (vyjma trvalých odhlášek).

Studenti Gymnázia Pacov – oktávy mají obědy odhlášené.

Pokud strávník na obědy docházet nebude, musí si jednotlivé dny odhlásit sám.

Odhlášky obědů je možné přes ONLINE systém jako doposud, nebo zavolat do školní jídelny na číslo 565 442 192. V případě nemoci – první den do 8.00 hodin.

I nadále platí přísná hygienická opatření – mytí rukou, desinfekce, rozestupy a nošení roušek – ne látkových a respirátorů uvnitř jídelny – vše v režimu jako doposud. Roušku nebo respirátor sundat z obličeje a uložit do přineseného obalu těsně před konzumací jídla.

Výdej obědů bude probíhat jako doposud od 10.45 hodin do 13.45 hodin.

Přejeme všem hodně zdraví!

Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností od 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to ve všech prostorech budovy školní jídelny.

Číst více

Změna cen obědů pro strávníky od 1. září 2020

Školní jídelna dává tímto na vědomí, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2020 mění cena oběda pro žáky.

 • Kategorie 7 až 10 let: 31 Kč (bylo 28 Kč)
 • Kategorie 11 až 14 let: 33 Kč (bylo 30 Kč)
 • Kategorie 15 a více let: 34 Kč (bylo 31 Kč)

Organizace provozu ŠJ

Vážení strávníci a rodiče strávníků, dovolte nám sdělit několik informací k začátku školního roku 2020/2021. Od 1. září 2020 probíhá stravování ve školní jídelně zatím v běžném režimu.

Organizace provozu:

Vzhledem k šířícímu se onemocnění covid-19 je velmi nutné dodržovat hygienické předpisy:

 • Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce. Přímo v jídelně jsou nainstalovány nádoby s dezinfekčními prostředky. Celkem na 4 místech.
 • Strávník si ihned při příchodu do jídelny ruce dezinfikuje.
 • Strávník si již sám příbory, tácy a skleničky nebere, vše připravuje jednotlivě kuchařka
 • Strávník si projede na terminále čipem – nutné nosit čipy kvůli upřesnění skupin a upřesnění, zda se jedná o oběd číslo 1 nebo 2.
 • Tác, příbory, ubrousek připraví každému strávníkovi kuchařka, hlavní jídlo vydá rovnou na tác = u prvního výdajového okénka.
 • U druhého okénka dostane strávník na tác misku s polévkou, s kompotem, zeleninovým salátem nebo zeleninou – dle jídelního lístku. Zároveň dostane na tác čistou skleničku na nápoj, který si sám bezdotykově natočí.
 • Po konzumaci oběda si odnese použité nádobí k okénku k tomu určeném již sám.
 • Při odchodu z jídelny si strávník opět vydezinfikuje ruce.
 • Vynášení nádobí / talířů, příborů, misek, táců apod. / je zakázáno!
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorujícího pracovníka a vedoucí kuchařky.
 • Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • Úraz, nevolnost aj. ve školní jídelně hlásí strávníci dozorující pracovnici.
 • Jídelní lístek je sestavován na 2 týdny, je vystaven na webových stránkách, dále na 2 místech v jídelně, na informační tabuli před vstupem do školní jídelny / na rampě/ a na vývěsce před kanceláří ŠJ.
 • Cizím osobám je vstup do jídelny zakázán.

Odhlášky, přihlášky a výběr jídla č.1 nebo 2 se bude opět provádět pouze přes internet na web stránkách školní jídelny Pacov – najet na program I-STRAVNÉ / ikona vpravo na obrazovce/, zadat hesla, přihlásit se do systému a zvolit požadovaný úkon. Každou volbu potvrdit – uložit změny ve výběru.

 • Odhlášku na následující den lze provést na terminále přímo v jídelně, nebo na obrazovce před vchodem do jídelny a to do 14.00 hodin.
 • První den nemoci lze oběd odhlásit telefonicky do 8.00 ráno na telefonním čísle 565 442 192.
 • Zdůrazňujeme nutnost nošení čipů.

Internetové objednávky a odhlášky – aktualizace

Od pátku 7. září 2018 je spuštěno objednávání a odhlašování obědů přes internet.

Důležitá pro všechny strávníky je ikona – i-STRAVNÉ – program pro odhlašovaní a volbu stravy.

Každý strávník obdrží přístupová hesla, která bude používat pro přihlášení do systému, tato hesla pečlivě uschovat.

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášený oběd č. 1. Kdo bude chtít zvolit oběd č. 2 musí si jej navolit dva pracovní dny dopředu do 14.00 hodin. Kdo bude chtít oběd odhlásit – také do 14.00 hodin stávajícího dne na další den a dále. Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem – uložit změny ve výběru.

Velmi důležité je nosit čip, aby u výdejního okénka bylo ihned patrno, zda má strávník zvolen oběd číslo 1 nebo 2. Pokud čip zapomene, musí do kanceláře ŠJ pro náhradní doklad s vyznačením oběd č. 1 nebo 2.

Pokud je strávník nemocen, může provést odhlášku ráno do 8.00 hodin stávající dne. V případě, že odhlášku neprovede i nadále platí, že první den nemoci lze oběd odebrat, další dny je nutné oběd odhlásit – není již dotovaný.

Dále lze na odhlášku na další den používat terminál přímo v jídelně jako doposud.

Nově je zpřístupněn i terminál na odhlášky a změnu jídla na chodbě před školní jídelnou (vedle vstupních dveří do školních dílen). Zde strávník přihlašovací hesla nepotřebuje, pouze přiloží čip na snímač – dle návodu.

Od 14.00 hodin do 14.30 hodin je pauza pro zpracování dat a program Stravné nefunguje.

Stručný návod:
1. Najet na ikonu i-STRAVNÉ (vpravo na obrazovce)
2. Zadat heslo a přihlásit se do systému
3. Zvolit požadovaný úkon (např. odhlášení a objednání jídla)
4. Vybrat požadovanou volbu (např. odhlášku, výběr jídla 1 nebo 2) – každou volbu nutno potvrdit – uložit změny ve výběru

 

Návod k použití systému i-STRAVNÉ

Nařízení školní jídelny

S platností od 21. listopadu 2018 bude probíhat výdej obědů do donesených jídlonosičů následujícím způsobem:

V době od 10.30 do 10.45 a v době od 13.45 do 14.00 hodin je možno oběd vydat přímo do donesených čistých jídlonosičů – mimo výdej, kdy probíhá školní stravování.

Z hygienického hlediska od 10.45 do 13.45 hodin, kdy probíhá školní stravování, bude oběd vydán do jednorázových termoboxů zakoupených v kanceláři školní jídelny v ceně 15 Kč.

Tímto způsobem si lze oběd odebrat v první den nemoci, pokud již není odhlášen strávníkem, nebo z jiných vážných důvodů.

V první den nemoci lze ještě oběd do 8.00 hodin odhlásit telefonicky nebo emailem. Ostatní dny si musí strávník / zástupce/ odhlásit již sám přes systém I-STRAVNÉ na webových stránkách školní jídelny.

V Pacově 21. listopadu 2018

Informace pro strávníky

**Citace ze Zápisu ze zasedání schůze rady rodičů SRPŠ ZŠ Pacov ze dne 20. 9. 2018 konané ve školní jídelně Pacov:**

**Informace školní jídelny k zavádění systému objednávání obědů, podněty k dalšímu zlepšení**

Ředitelka školní jídelny předložila informace a noviny ve školní jídelně, týkající se:

 • elektronického přihlašování a odhlašování obědů. Odhlašování obědů telefonicky či mailem je možné jen ze závažných důvodů (pouze v případě nemoci) nejpozději do 7 hodin ráno. Druhé jídlo (dvojka) musí být objednáno dva dny dopředu. Uzavírka objednávek a odhlášek obědů prostřednictvím webové aplikace je ve 14 hodin předchozího pracovního dne. Děti mají možnost si oběd odhlásit na následující den prostřednictvím strojku, který je umístěn v místnosti jídelny.
 • Otázka týkající se spokojenosti strávníků. Ze stran zástupců rodičů nebyly vzneseny žádné výhrady.

Citace z Protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov provedené ve školní jídelně Pacov dne 10. 10. 2018:

Byla diskutována problematika výdeje pokrmů pro strávníky stravující se na místě a výdeje pokrmů do jídlonosičů. Je bezpodmínečně nutné zajistit hygienické podmínky manipulace s pokrmy a eliminovat rizika plynoucí z výdeje hotových pokrmů do jídlonosičů.

Možnosti zajištění výdeje pokrmů, které splňují požadavky na výkon činnosti epidemiologicky závažných:

 • **zcela oddělit výdej pokrmů na stolní nádobí (talíře) a do jídlonosičů**
 • **vyčlenit výdejní dobu do jídlonosičů** před a po výdeji pro strávníky stravující se v jídelně, tj. v době od 10,30 do 10,45 hodin a od 13,45 do 14,00 hodin
 • po výdejní době vyčleněné pro strávníky odnášející oběd v jídlonosiči je nutné umýt a dezinfikovat výdejní plochu, kde bylo s jídlonosiči manipulováno
 • výdej porce oběda do stolního nádobí školní jídelny, následné přendání pokrmu do jídlonosiče, které je provedeno strávníkem a proběhne mimo výdejní okénko