Zahájení školního roku 2021/2022

Dospělým osobám (kromě zaměstnanců školní jídelny, Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov) je vstup do školní jídelny zakázán. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19.

Vstup do budovy školní jídelny

Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami. Každá osoba je povinna si při vstupu do jídelny zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření vlády. Žáci do 15 let roušky, od 15 let respirátory.

Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, dále použije dezinfekci na ruce a dodržuje rozestupy nejméně 1,5 metru.

Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně. Je nutné dodržovat zvýšenou měrou základní hygienická pravidla.

Roušku si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.

Polévku, hlavní jídlo, skleničku na pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Platí do odvolání dle nařízení vlády.

Po dobu mimořádného opatření se obědy do donesených jídlonosičů i jiných nádob nebudou z hygienických důvodu vydávat. Oběd je možno do 8.00 odhlásit.

Děkujeme za pochopení.