Provoz školní jídelny od pondělí 12. dubna 2021

Od 12. dubna smějí rotačně docházet do školy žáci prvního stupně a prezenčně žáci speciálních škol.

Od 12. dubna do 30. dubna 2021 (dále dle pandemické situace) mají obědy žáci prvního stupně přihlášené takto:

  • 12.– 16. dubna: žáci 3., 4. a 5. ročníků
  • 26.– 30. dubna: žáci 3., 4. a 5. ročníků
  • 19.– 23. dubna: žáci 1. a 2. ročníků

Žáci speciálních tříd mají prezenční vyučování, obědy mají přihlášené každý den
(vyjma trvalých odhlášek) do 30. dubna 2021 – dle pandemické situace.

Odhlášky obědů je možné přes ONLINE systém jako doposud, nebo zavolat do školní jídelny na číslo 565 442 192. V případě nemoci – první den do 8.00 hodin.

I nadále platí přísná hygienická opatření – mytí rukou, desinfekce, rozestupy a nošení roušek – ne látkových / respirátorů / uvnitř jídelny – vše v režimu jako doposud. Roušku nebo respirátor sundat z obličeje a uložit do přineseného obalu těsně před konzumací jídla.

Výdej obědů bude probíhat jako doposud od 10.45 hodin do 13.45 hodin.

Přejeme všem hodně ohledů a zdraví.