Provoz školní jídelny od 4. do 28. ledna 2021

Usnesením Vlády České republiky od pondělí 4. ledna 2021 probíhá takto:

Žáci prvních a druhých tříd a žáci speciálních tříd zřizovaných podle § 16 odst.9 školského zákona mají obědy od 4. ledna 2021 trvale přihlášené každý den (výjimka dle tzv. trvalých odhlášek u jednotlivých žáků).

Ostatní žáci a studenti mají obědy odhlášené.

Odhlášky u prvních a druhých ročníků a u speciálních tříd provádějte přes Online systém, první den nemoci emailem nebo telefonicky na čísle 565 442 192 do 8.00 hodin.

Provoz probíhá za zpřísněných hygienických podmínek. Žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí nosit roušky ve společných prostorách, v jídelně si roušku odloží těsně před jídlem do přineseného plastového sáčku. Nadále platí rozestupy, mytí a dezinfekce rukou jako doposud.

Kdo bude chtít v rámci distanční výuky na oběd docházet i nadále, je nutné zavolat do školní jídelny na telefonní číslo 565 442 192 a obědy přihlásit.

Výdej obědů bude probíhat jako doposud od 10.45 hodin do 13.45 hodin.

Přejeme všem hodně zdraví.