Provoz ŠJ od 30. listopadu 200

Usnesením Vlády České republiky se od pondělí 30. listopadu 2020 upravuje provoz ve školní jídelně takto:


Žáci celého prvního stupně od prvních až pátých ročníků základní školy, dále žáci devátých tříd a žáci speciálních tříd zřízených podle § 16 odst.9 školského zákona mají obědy od 30. listopadu 2020 trvale přihlášené.

Dále od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 mají obědy přihlášené i žáci 7.C, 7.D, 8.A, 8.C A 8.D.

V týdnu od 7. 12. 2020 do 11.12.2020 mají obědy přihlášené třídy 6.A, 6.B.,6.C, 7.A.,7.B.

Studenti závěrečného ročníku Gymnázia Pacov mají obědy přihlášené od středy 25. 11. 2020.

Odhlášky provádějte přes Online systém, možno též telefonicky na čísle 565 442 192 do 8:00 hodin.

Provoz probíhá za zpřísněných hygienických podmínek. Žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí nosit roušky ve společných prostorách, v jídelně si roušku odloží těsně před jídlem do přineseného plastového sáčku. Nadále platí rozestupy, mytí a dezinfekce rukou jako doposud.

Kdo bude chtít v rámci distanční výuky na oběd docházet i nadále, je nutné zavolat do školní jídelny na telefonní číslo 565 442 192 a obědy přihlásit.

Výdej obědů bude probíhat jako doposud od 10.45 hodin do 13.45 hodin.

Přejeme všem hodně zdraví.