Stravování v ŠJ v rámci distanční výuky od 14 do 23. října

  • Obědy mají všichni strávníci škol (žáci a ostatní) odhlášené, kdo bude chtít na oběd docházet i nadále, je nutné zavolat do školní jídelny na telefonní číslo 565 442 192 a obědy p ř i h l á s i t.
  • Výdej obědů bude probíhat jako doposud od 10.45 hodin do 13.45 hodin. Ceny obědů se nemění.
  • V době prázdnin od 26.řijna do 30. října 2020 jsou obědy odhlášené, nevaří se.

Děkujeme za pochopení