Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností od 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a to ve všech prostorech budovy školní jídelny.

Vstup do budovy školní jídelny

  • Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami.
  • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, nebo použije dezinfekci na ruce, dodržuje rozestupy.
  • Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně.
  • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Roušku si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.
  • Zvýšenou měrou je nutné dodržovat běžná hygienická pravidla.
  • Polévku, hlavní jídlo, pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
  • Po dobu mimořádného opatření se obědy do donesených jídlonosičů i jiných nádob nebudou z hygienických důvodu vydávat. Oběd je možno do 8.00 odhlásit.

Děkujeme za pochopení.