Organizace provozu ŠJ

Vážení strávníci a rodiče strávníků, dovolte nám sdělit několik informací k začátku školního roku 2020/2021. Od 1. září 2020 probíhá stravování ve školní jídelně zatím v běžném režimu.

Organizace provozu:

Vzhledem k šířícímu se onemocnění covid-19 je velmi nutné dodržovat hygienické předpisy:

 • Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce. Přímo v jídelně jsou nainstalovány nádoby s dezinfekčními prostředky. Celkem na 4 místech.
 • Strávník si ihned při příchodu do jídelny ruce dezinfikuje.
 • Strávník si již sám příbory, tácy a skleničky nebere, vše připravuje jednotlivě kuchařka
 • Strávník si projede na terminále čipem – nutné nosit čipy kvůli upřesnění skupin a upřesnění, zda se jedná o oběd číslo 1 nebo 2.
 • Tác, příbory, ubrousek připraví každému strávníkovi kuchařka, hlavní jídlo vydá rovnou na tác = u prvního výdajového okénka.
 • U druhého okénka dostane strávník na tác misku s polévkou, s kompotem, zeleninovým salátem nebo zeleninou – dle jídelního lístku. Zároveň dostane na tác čistou skleničku na nápoj, který si sám bezdotykově natočí.
 • Po konzumaci oběda si odnese použité nádobí k okénku k tomu určeném již sám.
 • Při odchodu z jídelny si strávník opět vydezinfikuje ruce.
 • Vynášení nádobí / talířů, příborů, misek, táců apod. / je zakázáno!
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorujícího pracovníka a vedoucí kuchařky.
 • Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • Úraz, nevolnost aj. ve školní jídelně hlásí strávníci dozorující pracovnici.
 • Jídelní lístek je sestavován na 2 týdny, je vystaven na webových stránkách, dále na 2 místech v jídelně, na informační tabuli před vstupem do školní jídelny / na rampě/ a na vývěsce před kanceláří ŠJ.
 • Cizím osobám je vstup do jídelny zakázán.

Odhlášky, přihlášky a výběr jídla č.1 nebo 2 se bude opět provádět pouze přes internet na web stránkách školní jídelny Pacov – najet na program I-STRAVNÉ / ikona vpravo na obrazovce/, zadat hesla, přihlásit se do systému a zvolit požadovaný úkon. Každou volbu potvrdit – uložit změny ve výběru.

 • Odhlášku na následující den lze provést na terminále přímo v jídelně, nebo na obrazovce před vchodem do jídelny a to do 14.00 hodin.
 • První den nemoci lze oběd odhlásit telefonicky do 8.00 ráno na telefonním čísle 565 442 192.
 • Zdůrazňujeme nutnost nošení čipů.