Školní jídelna – aktuální informace

Dobrý den vážení rodiče a zástupci strávníků,

Dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti stravování žáků ve školní jídelně. Od 25. května 2020 bude opět umožněno stravování, a to pouze pro žáky 1. stupně základní školy, kteří budou denně docházet na vyučování do školy, nevztahuje se na žáky 2. stupně základní školy a gymnázia Pacov.

Je nutné, aby rodiče kontaktovali školní jídelnu, zda žák bude též docházet na obědy. Nošení čipů je nutné!!!

Přihlášky a případné odhlášky bude možné provádět pouze telefonicky na čísle 565442192 nebo emailem.

Jídelníček budě vyvěšen k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Systém ONLINE přihlašování a odhlašování nebude v provozu a to do 30.6.2020.

Doba výdeje obědů bude upřesněna dle výuky a pokynů ředitele školy.

Pohyb žáků ve školní jídelně se řídí obecnými pravidly chování stanovenými krizovým opatření zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky / rouška, šátek, ústenka /, které brání šíření kapének
  • Dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovým nebo mimořádným opatřením.

Vstup do budovy školní jídelny

  • Vstup do budovy školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, nebo použije dezinfekci na ruce.
  • Dezinfekce je nainstalována před vstupem do jídelny a na několika místech přímo v jídelně.
  • V jídelně se nebudou setkávat žáci různých skupin, při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
  • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Roušku si strávník odloží pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.
  • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
  • Polévku, hlavní jídlo, pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.

Přejeme všem hodně optimismu a zdraví!