Cena obědů pro strávníky od 1. září 2020

Školní jídelna dává tímto na vědomí, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2020 mění cena oběda pro žáky.

  • Kategorie 7 až 10 let: 31 Kč (bylo 28 Kč)
  • Kategorie 11 až 14 let: 33 Kč (bylo 30 Kč)
  • Kategorie 15 a více let: 34 Kč (bylo 31 Kč)