Zahájení školního roku 2021/2022

Dospělým osobám (kromě zaměstnanců školní jídelny, Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov) je vstup do školní jídelny zakázán. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se řídí vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19.

Vstup do budovy školní jídelny

Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami. Každá osoba je povinna si při vstupu do jídelny zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření vlády. Žáci do 15 let roušky, od 15 let respirátory.

Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, dále použije dezinfekci na ruce a dodržuje rozestupy nejméně 1,5 metru.

Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně. Je nutné dodržovat zvýšenou měrou základní hygienická pravidla.

Roušku si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.

Polévku, hlavní jídlo, skleničku na pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Platí do odvolání dle nařízení vlády.

Po dobu mimořádného opatření se obědy do donesených jídlonosičů i jiných nádob nebudou z hygienických důvodu vydávat. Oběd je možno do 8.00 odhlásit.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče a zákonné zástupce strávníků pro nový školní rok 2021/2022

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nutné vyplnit jak přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance povolení k inkasu. Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího strávníka, je potřeba pouze navýšit finanční limit v bance.

Vyplněnou přihlášku společně s potvrzením od banky – povolením k inkasu, přineste osobně do
kanceláře školní jídelny. Zde si zároveň zakoupíte čip (60 Kč) a obdržíte přihlašovací údaje
k přihlašování a odhlašování obědů přes Online systém.

Přihlášku ke stravování, další informace a povolení k inkasu do banky je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Tyto informace jsou určené i pro nově příchozí strávníky Základní školy Pacov a Gymnázia Pacov. Pro stávající strávníky zůstává vše v platnosti jako doposud.

Soubory ke stažení:

Cena obědů pro strávníky od 1. září 2020

Školní jídelna dává tímto na vědomí, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2020 mění cena oběda pro žáky.

 • Kategorie 7 až 10 let: 31 Kč (bylo 28 Kč)
 • Kategorie 11 až 14 let: 33 Kč (bylo 30 Kč)
 • Kategorie 15 a více let: 34 Kč (bylo 31 Kč)

Internetové objednávky a odhlášky – aktualizace

Od pátku 7. září 2018 je spuštěno objednávání a odhlašování obědů přes internet.

Důležitá pro všechny strávníky je ikona – i-STRAVNÉ – program pro odhlašovaní a volbu stravy.

Každý strávník obdrží přístupová hesla, která bude používat pro přihlášení do systému, tato hesla pečlivě uschovat.

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášený oběd č. 1. Kdo bude chtít zvolit oběd č. 2 musí si jej navolit dva pracovní dny dopředu do 14.00 hodin. Kdo bude chtít oběd odhlásit – také do 14.00 hodin stávajícího dne na další den a dále. Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem – uložit změny ve výběru.

Velmi důležité je nosit čip, aby u výdejního okénka bylo ihned patrno, zda má strávník zvolen oběd číslo 1 nebo 2. Pokud čip zapomene, musí do kanceláře ŠJ pro náhradní doklad s vyznačením oběd č. 1 nebo 2.

Pokud je strávník nemocen, může provést odhlášku ráno do 8.00 hodin stávající dne. Další dny je nutné oběd odhlásit – není již dotovaný.

Dále lze na odhlášku na další den používat terminál přímo v jídelně jako doposud.

Nově je zpřístupněn i terminál na odhlášky a změnu jídla na chodbě před školní jídelnou (vedle vstupních dveří do školních dílen). Zde strávník přihlašovací hesla nepotřebuje, pouze přiloží čip na snímač – dle návodu.

Od 14.00 hodin do 14.30 hodin je pauza pro zpracování dat a program Stravné nefunguje.

Stručný návod:
1. Najet na ikonu i-STRAVNÉ (vpravo na obrazovce)
2. Zadat heslo a přihlásit se do systému
3. Zvolit požadovaný úkon (např. odhlášení a objednání jídla)
4. Vybrat požadovanou volbu (např. odhlášku, výběr jídla 1 nebo 2) – každou volbu nutno potvrdit – uložit změny ve výběru

 

Návod k použití systému i-STRAVNÉ

Informace pro strávníky

**Citace ze Zápisu ze zasedání schůze rady rodičů SRPŠ ZŠ Pacov ze dne 20. 9. 2018 konané ve školní jídelně Pacov:**

**Informace školní jídelny k zavádění systému objednávání obědů, podněty k dalšímu zlepšení**

Ředitelka školní jídelny předložila informace a noviny ve školní jídelně, týkající se:

 • elektronického přihlašování a odhlašování obědů. Odhlašování obědů telefonicky či mailem je možné jen ze závažných důvodů (pouze v případě nemoci) nejpozději do 7 hodin ráno. Druhé jídlo (dvojka) musí být objednáno dva dny dopředu. Uzavírka objednávek a odhlášek obědů prostřednictvím webové aplikace je ve 14 hodin předchozího pracovního dne. Děti mají možnost si oběd odhlásit na následující den prostřednictvím strojku, který je umístěn v místnosti jídelny.
 • Otázka týkající se spokojenosti strávníků. Ze stran zástupců rodičů nebyly vzneseny žádné výhrady.

Citace z Protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov provedené ve školní jídelně Pacov dne 10. 10. 2018:

Byla diskutována problematika výdeje pokrmů pro strávníky stravující se na místě a výdeje pokrmů do jídlonosičů. Je bezpodmínečně nutné zajistit hygienické podmínky manipulace s pokrmy a eliminovat rizika plynoucí z výdeje hotových pokrmů do jídlonosičů.

Možnosti zajištění výdeje pokrmů, které splňují požadavky na výkon činnosti epidemiologicky závažných:

 • **zcela oddělit výdej pokrmů na stolní nádobí (talíře) a do jídlonosičů**
 • **vyčlenit výdejní dobu do jídlonosičů** před a po výdeji pro strávníky stravující se v jídelně, tj. v době od 10,30 do 10,45 hodin a od 13,45 do 14,00 hodin
 • po výdejní době vyčleněné pro strávníky odnášející oběd v jídlonosiči je nutné umýt a dezinfikovat výdejní plochu, kde bylo s jídlonosiči manipulováno
 • výdej porce oběda do stolního nádobí školní jídelny, následné přendání pokrmu do jídlonosiče, které je provedeno strávníkem a proběhne mimo výdejní okénko

Sdělení pro rodiče strávníků a pro strávníky:

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2017 mění cena oběda pro žáky.

 • Kategorie 7–10 let – bylo 24 Kč, nyní 26 Kč
 • Kategorie 11–14 let – bylo 26 Kč, nyní 28 Kč
 • Kategorie 15 a více let – bylo 28 Kč), nyní 29 Kč

Změna výše zálohy na obědy

Vzhledem k navýšení nákladů na potraviny se pro školní rok 2017/2018 mění výše vybírané zálohy z původních 550 Kč na 600 Kč.