Školní jídelna – aktuální informace

Dobrý den vážení rodiče a zástupci strávníků,

Dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti stravování žáků ve školní jídelně. Od 25. května 2020 bude opět umožněno stravování, a to pouze pro žáky 1. stupně základní školy, kteří budou denně docházet na vyučování do školy, nevztahuje se na žáky 2. stupně základní školy a gymnázia Pacov.

Je nutné, aby rodiče kontaktovali školní jídelnu, zda žák bude též docházet na obědy. Nošení čipů je nutné!!!

Přihlášky a případné odhlášky bude možné provádět pouze telefonicky na čísle 565442192 nebo emailem.

Jídelníček budě vyvěšen k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Systém ONLINE přihlašování a odhlašování nebude v provozu a to do 30.6.2020.

Doba výdeje obědů bude upřesněna dle výuky a pokynů ředitele školy.

Pohyb žáků ve školní jídelně se řídí obecnými pravidly chování stanovenými krizovým opatření zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky / rouška, šátek, ústenka /, které brání šíření kapének
 • Dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovým nebo mimořádným opatřením.

Vstup do budovy školní jídelny

 • Vstup do budovy školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Dezinfekce je nainstalována před vstupem do jídelny a na několika místech přímo v jídelně.
 • V jídelně se nebudou setkávat žáci různých skupin, při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Roušku si strávník odloží pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Polévku, hlavní jídlo, pití a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.

Přejeme všem hodně optimismu a zdraví!

Informace

Z důvodu nařízení MŠMT se do odvolání nevaří. Přihlášené obědy budou automaticky odhlášeny.

Změna cen obědů pro strávníky

Školní jídelna dává tímto na vědomí, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. ledna 2020 mění cena oběda pro žáky.

 • Kategorie 7 až 10 let: 28 Kč (bylo 26 Kč)
 • Kategorie 11 až 14 let: 30 Kč (bylo 28 Kč)
 • Kategorie 15 a více let: 31 Kč (bylo 29 Kč)

Internetové objednávky a odhlášky – aktualizace

Od pátku 7. září 2018 je spuštěno objednávání a odhlašování obědů přes internet.

Důležitá pro všechny strávníky je ikona – i-STRAVNÉ – program pro odhlašovaní a volbu stravy.

Každý strávník obdrží přístupová hesla, která bude používat pro přihlášení do systému, tato hesla pečlivě uschovat.

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášený oběd č. 1. Kdo bude chtít zvolit oběd č. 2 musí si jej navolit dva pracovní dny dopředu do 14.00 hodin. Kdo bude chtít oběd odhlásit – také do 14.00 hodin stávajícího dne na další den a dále. Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem – uložit změny ve výběru.

Velmi důležité je nosit čip, aby u výdejního okénka bylo ihned patrno, zda má strávník zvolen oběd číslo 1 nebo 2. Pokud čip zapomene, musí do kanceláře ŠJ pro náhradní doklad s vyznačením oběd č. 1 nebo 2.

Pokud je strávník nemocen, může provést odhlášku ráno do 8.00 hodin stávající dne. V případě, že odhlášku neprovede i nadále platí, že první den nemoci lze oběd odebrat, další dny je nutné oběd odhlásit – není již dotovaný.

Dále lze na odhlášku na další den používat terminál přímo v jídelně jako doposud.

Nově je zpřístupněn i terminál na odhlášky a změnu jídla na chodbě před školní jídelnou (vedle vstupních dveří do školních dílen). Zde strávník přihlašovací hesla nepotřebuje, pouze přiloží čip na snímač – dle návodu.

Od 14.00 hodin do 14.30 hodin je pauza pro zpracování dat a program Stravné nefunguje.

Stručný návod:

 1. Najet na ikonu i-STRAVNÉ (vpravo na obrazovce)
 2. Zadat heslo a přihlásit se do systému
 3. Zvolit požadovaný úkon (např. odhlášení a objednání jídla)
 4. Vybrat požadovanou volbu (např. odhlášku, výběr jídla 1 nebo 2) – každou volbu nutno potvrdit – uložit změny ve výběru

 

Návod k použití systému i-STRAVNÉ

Nařízení školní jídelny

S platností od 21. listopadu 2018 bude probíhat výdej obědů do donesených jídlonosičů následujícím způsobem:

V době od 10.30 do 10.45 a v době od 13.45 do 14.00 hodin je možno oběd vydat přímo do donesených čistých jídlonosičů – mimo výdej, kdy probíhá školní stravování.

Z hygienického hlediska od 10.45 do 13.45 hodin, kdy probíhá školní stravování, bude oběd vydán do jednorázových termoboxů zakoupených v kanceláři školní jídelny v ceně 15 Kč.

Tímto způsobem si lze oběd odebrat v první den nemoci, pokud již není odhlášen strávníkem, nebo z jiných vážných důvodů.

V první den nemoci lze ještě oběd do 8.00 hodin odhlásit telefonicky nebo emailem. Ostatní dny si musí strávník / zástupce/ odhlásit již sám přes systém I-STRAVNÉ na webových stránkách školní jídelny.

V Pacově 21. listopadu 2018

Informace pro strávníky

Citace ze Zápisu ze zasedání schůze rady rodičů SRPŠ ZŠ Pacov ze dne 20. 9. 2018 konané ve školní jídelně Pacov:

Informace školní jídelny k zavádění systému objednávání obědů, podněty k dalšímu zlepšení

Ředitelka školní jídelny předložila informace a noviny ve školní jídelně, týkající se:
 • elektronického přihlašování a odhlašování obědů. Odhlašování obědů telefonicky či mailem je možné jen ze závažných důvodů (pouze v případě nemoci) nejpozději do 7 hodin ráno. Druhé jídlo (dvojka) musí být objednáno dva dny dopředu. Uzavírka objednávek a odhlášek obědů prostřednictvím webové aplikace je ve 14 hodin předchozího pracovního dne. Děti mají možnost si oběd odhlásit na následující den prostřednictvím strojku, který je umístěn v místnosti jídelny.
 • Otázka týkající se spokojenosti strávníků. Ze stran zástupců rodičů nebyly vzneseny žádné výhrady.


Citace z Protokolu o kontrole Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov provedené ve školní jídelně Pacov dne 10. 10. 2018:

Byla diskutována problematika výdeje pokrmů pro strávníky stravující se na místě a výdeje pokrmů do jídlonosičů. Je bezpodmínečně nutné zajistit hygienické podmínky manipulace s pokrmy a eliminovat rizika plynoucí z výdeje hotových pokrmů do jídlonosičů.

Možnosti zajištění výdeje pokrmů, které splňují požadavky na výkon činnosti epidemiologicky závažných:
 • zcela oddělit výdej pokrmů na stolní nádobí (talíře) a do jídlonosičů
 • vyčlenit výdejní dobu do jídlonosičů před a po výdeji pro strávníky stravující se v jídelně, tj. v době od 10,30 do 10,45 hodin a od 13,45 do 14,00 hodin
 • po výdejní době vyčleněné pro strávníky odnášející oběd v jídlonosiči je nutné umýt a dezinfikovat výdejní plochu, kde bylo s jídlonosiči manipulováno
 • výdej porce oběda do stolního nádobí školní jídelny, následné přendání pokrmu do jídlonosiče, které je provedeno strávníkem a proběhne mimo výdejní okénko

Sdělení pro rodiče strávníků a pro strávníky:

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. září 2017 mění cena oběda pro žáky.

 • Kategorie 7–10 let – bylo 24 Kč, nyní 26 Kč
 • Kategorie 11–14 let – bylo 26 Kč, nyní 28 Kč
 • Kategorie 15 a více let – bylo 28 Kč), nyní 29 Kč